Oferta

Commercial

Zawodowo zajmiemy się Twoim lokalem lub nieruchomością komercyjną. Wybierz jeden z dwóch pakietów Commercial Partner lub Commercial Partner Plus.

Oferta

Commercial

Zawodowo zajmiemy się Twoim lokalem lub nieruchomością komercyjną. Wybierz jeden z dwóch pakietów Commercial Partner lub Commercial Partner Plus.

Oferta

Commercial

Zawodowo zajmiemy się Twoim lokalem lub nieruchomością komercyjną. Wybierz jeden z dwóch pakietów Commercial Partner lub Commercial Partner Plus.

Commercial Partner

Zdecyduj się na pakiet Commercial Partner i otrzymaj kompleksową usługę w zakresie:

SPRAWNEJ ORGANIZACJI
 • przygotowanie ofert do akceptacji właściciela nieruchomości z zakresu:
  1. zlecania kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi, przepisami sanitarnymi
  2. zlecania utrzymania porządku i czystości terenu nieruchomości, wskazanych pomieszczeń i urządzeń w budynku oraz odśnieżania dachu i posesji, a także zapobiegania gołoledzi
  3. zlecania napraw, konserwacji i modernizacji urządzeń (nie dotyczy jeżeli mienie stanowi własność najemcy)
  4. ubezpieczenia budynku/ lokalu
  5. wymiany bądź legalizacji urządzeń pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (nie dotyczy jeśli ich wymiana jest realizowana przez wspólnotę mieszkaniową)
 • kontrolowanie najemców obiektów w zakresie realizacji postanowień umowy między właścicielem, a najemcą (np. dbałości o nieruchomość – dokonywanie przeglądów, prowadzenie książki obiektu budowlanego i konserwacji).
OBSŁUGI I POMOCY TECHNICZNEJ
 • kontrolowanie wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni (w zasobach, której znajduje się lokal) w zakresie wykonywanych przeglądów nieruchomości oraz przeglądów związanych z lokalem
 • zlecenie w imieniu właściciela nieruchomości usług związanych z usuwaniem skutków nagłych zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i mienia
 • wskazywanie potrzeb modernizacyjnych na terenie nieruchomości dla właściciela bądź realizowanie zadań w tym zakresie zleconych przez właściciela
 • kontrola nad ubezpieczeniem obiektu, obsługa szkód
 • przyjmowanie zgłoszeń dot. usterek i awarii od najemców i podejmowanie działań w zakresie ich usunięcia
DBAŁOŚCI O FINANSE
 • cykliczne przeprowadzanie i przekazywanie odczytów urządzeń służących właścicielowi do rozliczenia najemców, w sposób i w formie uprzednio uzgodnionej z właścicielem
 • przygotowywanie umów z podwykonawcami i negocjowanie ich warunków, a także kontrola nad ich realizacją
 • kontrola nad optymalizacją kosztów mediów i zapewnienie ciągłości dostaw w tym zakresie
PARTNERSKIEJ KOMUNIKACJI
 • dedykowany opiekun nieruchomości
 • reprezentowanie właściciela w kontaktach z najemcami w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości
 • reprezentowanie interesów właściciela lokalu w relacji ze wspólnotą mieszkaniową
PROWADZONEJ DOKUMENTACJI
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości
NAJCZĘŚĆIEJ WYBIERANY

Commercial Partner Plus

Jeśli Twoje potrzeby są większe, pakiet Commercial Partner Plus będzie dla Ciebie lepszym wyborem. W ramach pakietu otrzymasz:

 • wszystkie udogodnienia pakietu COMMERCIAL PARTNER
 • sprzątanie oraz utrzymanie zieleni w cenie usługi
 • przeglądy nieruchomości w cenie usługi

Przy wyborze oferty rozważ opcje dodatkowe

Pakiet 3 interwencji odśnieżania posesji i dachów nieruchomości/ miesiąc.
Pomagamy deweloperom w zakresie utrzymania nieruchomości do czasu przekazania ich przyszłym nabywcom.

Rozliczanie najemców nieruchomości za media