Oferta

Community

Jesteśmy ekspertami w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Wybierz jeden z dwóch pakietów Community Partner lub Community Partner Plus.

Oferta

Community

Jesteśmy ekspertami w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Wybierz jeden z dwóch pakietów Community Partner lub Community Partner Plus.

Oferta

Community

Jesteśmy ekspertami w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Wybierz jeden z dwóch pakietów Community Partner lub Community Partner Plus.

Community Partner

Zdecyduj się na pakiet Community Partner i otrzymaj kompleksową usługę w zakresie:

ORGANIZACJI WSPÓLNOTY
 • przeprowadzanie procesu założenia wspólnoty mieszkaniowej
 • przejęcie nieruchomości od dewelopera lub innego zarządcy
 • przygotowywanie i prowadzenie rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • zbieranie głosów pod uchwałami wspólnoty
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, rekomendacje wyboru dla zarządu wspólnoty, przygotowanie umów i kontrola ich realizacji
PROWADZONEJ DOKUMENTACJI
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • przygotowywanie treści uchwał i zawiadomień o ich podjęciu
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej oraz administracyjnej
OBSŁUGI I POMOCY TECHNICZNEJ
 • kontrola nad zapewnieniem zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wskazywanie wykonawców, rekomendacje wyboru dla zarządu wspólnoty, przygotowanie umów i kontrola ich realizacji
 • kontrola nad zapewnieniem przeglądów nieruchomości poprzez wskazywanie wykonawców, rekomendacje wyboru dla zarządu wspólnoty, przygotowanie umów i kontrola ich realizacji
PARTNERSKIEJ KOMUNIKACJI
 • dedykowany opiekun nieruchomości
 • bezpłatny dostęp do portalu e-kartoteka
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji
 • prowadzenie korespondencji pocztowej wspólnoty na jej koszt
 • prowadzenie spraw gwarancyjnych oraz spraw z tytułu rękojmi w kontakcie z deweloperem
DBAŁOŚCI O FINANSE
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych CIT 8
 • dokonywanie półrocznych rozliczeń mediów w lokalach
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej kosztów utrzymania nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek należnych wspólnocie od właścicieli lokali
 • windykacja prowadzona w ujęciu kwartalnym
 • kontrola prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur oraz przygotowanie płatności na ich rzecz
 • przygotowywanie budżetów wspólnoty mieszkaniowej
NAJCZĘŚĆIEJ WYBIERANY

Community Partner Plus

Jeśli Twoje potrzeby są większe, pakiet Community Partner Plus będzie dla Ciebie lepszym wyborem. W ramach pakietu otrzymasz:

 • wszystkie udogodnienia pakietu COMMUNITY PARTNER
 • sporządzanie miesięcznych raportów spraw prowadzonych we wspólnocie
 • rozliczenia mediów w ujęciu kwartalnym
 • prowadzenie korespondencji pocztowej w cenie usługi
 • sporządzanie półrocznych sprawozdań finansowych
 • roczny przegląd budowlany w cenie usługi

Przy wyborze oferty rozważ opcje dodatkowe

Jeżeli w Twojej Wspólnocie Mieszkaniowej nie ma osób zainteresowanych sprawowaniem funkcji Zarządu Wspólnoty lub aktualny Zarząd chciałby przekazać całość swoich obowiązków profesjonalnej firmie – możecie nam powierzyć tę funkcję.

Comiesięczne rozliczenia mediów